Bewaring van gegevens

Informatie over hoe lang wij uw gegevens bewaren

Informatie over hoe Oppidum Cloud omgaat met uw gegevens

Bewaring van bedrijfs- en persoonlijke gegevens

Laatste wijziging op: 01/06/2018

Inactieve accounts

Inactieve accounts worden 120 dagen bewaard, alvorens deze verwijderd worden. Dit gebeurt om klanten met een inactief account de gelegenheid te geven het account te laten heractiveren en het geeft klanten de tijd om (een) factu(u)r(en), bestellingen en overige gegevens van hun account veilig te stellen.

Bestellingen in behandeling

Bestellingen in behandeling worden 7 dagen bewaard, dit geeft de klant tijd om de bestelling alsnog te voltooien.

Mislukte bestellingen

Bestellingen die mislukt zijn worden 30 dagen bewaard.

Voltooide bestellingen

Voltooide bestellingen worden bewaard zolang je klant bent en services en/of diensten bij ons of onze externe partners afneemt. Neemt men niks maar af bij ons, dan worden de gegevens behandeld als een inactieve account

Voorwaarden & Richtlijnen

Al onze voorwaarden en richtlijnen vind u op deze pagina